خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

'احتمال حبس خانگی برای بولاتوف، فعال شکنجه شده اوکراینی'

نظرها
'احتمال حبس خانگی برای بولاتوف، فعال شکنجه شده اوکراینی'
اندازه متن Aa Aa

دیمیترو بولاتوف، فعالی که روز پنجشنبه با گوشی نیمه بریده و جسمی شکنجه شده و خونین پیدا شد، در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بوده و ممکن است تحت حبس خانگی قرار گیرد.

یک مقام وزارت کشور اوکراین می گوید ظن این هست که ماجرای ربوده و شکنجه شدن بولاتوف تماما ساخته و پرداخته مخالفان جهت دامن زدن به اعتراضات باشد.

دیمیترو بولاتوف، ۲۲ ژانویه از بیمارستانی که در آن برای مداوای چشمِ زخم دیده اش در درگیری ها، بستری شده بود ربوده شد. او که ۹ روز بعد در جنگلهای اطراف کی یف رها شد، می گوید ربایندگان او لهجه روسی داشتند.

وی می افزاید:«برغم این حقیقت که هیچ جای سالمی در بدن من که آزارم ندهد وجود ندارد، برغم این حقیقت که صورتم را بریدند و تهدید کردند یکی از چشمانم را از حدقه در می آورند و تکه ای از گوشم را بریدند و به در میخکوبم کردند و با شدت تمام زدندم و کیسه ای بر سر داشتم، برغم همه اینها می خواهم بگویم که ما مرعوب نخواهیم شد و هیچ چیز ما را از ادامه مسیرمان باز نخواهد داشت.»

آقای بولاتوف که رهبر گروه موسوم به «اوتومیدان» است، به همراه رانندگان دیگر در میدان استقلال کی یف و پیرامون آن کاروان خودرو به راه می انداخته و برای معترضان گشتزنی و کمکهای تدارکاتی می کرده است.

معترضان می گویند دیمیترو را تنها نمی گذارند و برخی از آنان همچون کاتیا با چای گرم از آنانی که در زمستان سرد کی یف در برابر بیمارستان جمع شده اند، پذیرایی می کنند.

تاراس چورنویل، نماینده سابق و مستقل در پارلمان، شکنجه شدن آقای بولاتوف و نیز معترض دیگری از جنبش موسوم به قزاق (اشاره به فیلمبرداری پلیس از یک فعال این جنبش که در سرما برهنه اش کرده بودند) را نمونه های بارز جرم و جنایت و قابل بررسی و دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری می داند.

معترضانی که با چوب بیس بال در دست در مقابل بیمارستان کشیک می دهند می گویند به ماموران دولتی که برای ‘ارائه برگه جلب’ آمده بودند اجازه ورود به اتاق دیمیترو بولاتوف را ندادند.