خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشف پنجاه بسته هروئین در آپارتمان فیلیپ سیمور هافمن

نظرها
کشف پنجاه بسته هروئین در آپارتمان فیلیپ سیمور هافمن
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

کالبد شکافی بر روی بدن فیلیپ سیمور هافمن، بازیگر آمریکایی، پیشرفتهایی را درباره دلیل مرگ او که گفته می شود ممکن است بخاطر مصرف زیاد هروئین بوده بوجود آورده است.

بنا به گفته پلیس، پنجاه بسته که احتمال می رود حاوی هروئین باشد در آپارتمان او در نیویورک کشف شده است.