خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پارلمان اروپا در مقابل شورای اتحادیه اروپا ایستادگی می کند

نظرها
پارلمان اروپا در مقابل شورای اتحادیه اروپا ایستادگی می کند
اندازه متن Aa Aa

روز پنجشنبه، نمایندگان پارلمان اروپا در جریان یک رای گیری مقدماتی توافق کردند که طرح کمیسیون و شورای اروپا را برای صندوق کمک به بانکهای در حال ورشکستگی نپذیرند زیرا این طرح، شهروندان را مسئول جبران اشتباهات مالی بانکها قلمداد می کند . با وجود این، تلاش برای یافتن راه حل ادامه خواهد یافت.

یک نماینده پارلمان اروپا گفت: “می توانیم راه حلی بیابیم زیرا باید رابطه میان بانکها و دیون ملی شکسته شود، اما این هنوز در موضع شورای اروپا نیست.”

یک از انتقادهای پارلمان از شورای اروپا این است که این نهاد به قصد و احتمالا بخاطر نزدیک بودن انتخابات نهاد های اروپایی، وقت تلف می کند.

یکی دیگر از نمایندگان پارلمان گفت: “شورای اعضای اتحادیه اروپا طرحی را برای تعطیل بانکهای در حال ورشکستگی پیشنهاد کرده است، اما این طرح آنقدر پیچیده است که هرگز به جایی نخواهد رسید.”

در چهارچوب قانون، پارلمان اروپا اجباری به پذیرفتن طرحهای پیشنهادی شورای اروپا ندارد، اما بدون تایید پارلمان، این طرحها قدرت اجرایی نخواهد داشت.