خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سرمایه گذاری دویچه تلکام در مجارستان

نظرها
سرمایه گذاری دویچه تلکام در مجارستان
اندازه متن Aa Aa

دویچه تلکام، بزرگترین شرکت مخابراتی آلمان در حدود یک میلیارد یورو بر روی بخش شبکه های مخابراتی و اینترنت مجارستان و بهبود و توسعه این شبکه ها سرمایه گذاری خواهد کرد. بدین ترتیب مجارستان تا سال ۲۰۱۸ شبکه اینترنت پرسرعت خود را تکمیل خواهد کرد.

تیم هوت گس، مدیر دویچه تلکام و ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان روز جمعه در این رابطه قراردادی امضا کردند.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان می گوید: «ما در حال صحبت از میلیاردها فورینت (واحد پولی مجارستان) سرمایه گذاری برای رسیدن به این هدف هستیم. بدین ترتیب مجارستان نسبت به تاریخ از پیش تعیین شده در تقویم اتحادیه اروپا جلوتر خواهد بود.»

دولت مجارستان برای کاهش کسری بودجه خود مالیاتهای سنگینی در بخش تکنولوژی و خدمات اینترنتی و بر شرکتهای فعال در این زمینه از جمله مایار تلکام وضع کرده بود.

مدیر شرکت مخابراتی مایار تلکام مجارستان می گوید: «آمار و ارقام دقیقی چه از طرف دویچه تلکام و مایار تلکام و چه از طرف دولت نداریم. اما دولت مجارستان به ما اطمینان داده که نسبت به نرخ مالیاتها تجدیدنظر کند و قوانین موجود در این زمینه را بازبینی کند.»

مایار تلکام با داشتن دوازده هزار کارمند حدود ۶۰ درصد از بازار خدمات مخابراتی و اینترنت مجارستان را در اختیار خود دارد.

دولورز کاتانیچ، خبرنگار یورونیوز در بوداپست مجارستان می گوید: «این قرارداد این امکان را به دولت می دهد تا نسبت به تجدیدنظر و بازبینی قوانین مالیاتی در بخش مخابرات اقدام کند. قوانینی که این بخش با آنها مشکل دارد. اما به اعتقاد مدیر مایار تلکام امری که حتمی به نظر می رسد اینست که روابط بین شرکتهای مخابراتی و اپراتورهای مجاری با دولت این کشور شکل تازه ای به خود گرفته است.»