خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تنزل مجدد رتبه اعتباری اوکراین

نظرها
تنزل مجدد رتبه اعتباری اوکراین
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پور روز جمعه رتبه اعتباری اوکراین را تنزل داد. بدین ترتیب رتبه اعتباری این کشور از سی سه گانه مثبت به سی سه گانه نزول پیدا کرد.

این برای دومین بار در طول سه هفته اخیر است که این موسسه اعتبارسنجی رتبه اعتباری اوکراین را تنزل می دهد.

استاندارد اند پور دلیل این تصمیم خود را ناآرامی ها و بی ثباتی سیاسی در اوکراین اعلام کرده است.