خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پاپ کاردینال های کلیسای کاتولیک را نصیحت کرد

نظرها
پاپ کاردینال های کلیسای کاتولیک را نصیحت کرد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

پاپ فرانچسکو از کاردینال های کلیسای کاتولیک خواست تا از زندگی اشرافی پرهیز کنند. وی که نزدیک به یکسال است به مقام رهبری کاتولیک های جهان رسیده از عالیترین مقامات کلیسا تقاضا کرد تا به دور از شایعات، رقابت و جناح بندی زندگی کنند.