خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حرکت اروپا بسوی رشد اقتصادی کند است

Access to the comments نظرها
حرکت اروپا بسوی رشد اقتصادی کند است
اندازه متن Aa Aa

گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد روند اقتصاد اتحادیه اروپا که روز سه شنبه منتشر شد، حاکی از بهبود بسیار اندک، عدم تعادل روندهای اقتصادی کشورهای عضو و شاخص بالای بیکاری است.

بریتانیا که در منطقه یورو قرار ندارد با شاخص دو درصد و نیم بیشترین، و ایتالیا با شش دهم درصد، کمترین رشد را داشته است.

گونترام وولف، مدیر موسسه مطالعاتی بروگل در بلژیک می گوید: “این بهبود، بهبودی سطحی است. نمی توانیم بگوییم از بحران خارج شده ایم. احتمالا مرحله بحرانی آن و تشنجات مالی دو سال پیش را پشت سر گذاشته ایم، اما همچنان بشدت مقروضیم و شاخص بیکاری هم بسیار بالاست. باید با همه این معضلات روبرو شویم.”

از سوی دیگر، نرخ سالم تورم هم که برای اقتصاد در حال رشد باید در حداقل دو درصد ثابت بماند، در برخی کشورهای منطقه یورو در سال جاری یک درصد و در سال آینده تنها یک ممیز سه درصد خواهد بود.

اولی رن، کمیسر امور اقتصادی کمیسیون اروپا می گوید: “تورم در اقتصادهای آسیب پذیر تر اتحادیه اروپا که در پی رقابت با سایرین هستند، پایین است، اما تورم اندک در منطقه یورو، رسیدن به اهداف اقتصادی را دشوارتر می کند.”

جالب توجه است که اقتصاد یونان ورشکسته، برای نخستین بار در شش سال گذشته رشد نشان داده و میزان دیونش نیز کاهش یافته است.