خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب کارگران حمل و نقل شهری در کرواسی

نظرها
اعتصاب کارگران حمل و نقل شهری در کرواسی
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

اتحادیه های کارگری جمهوری کرواسی، روز سه شنبه علیه سیاست های اقتصادی دولت و و تعویق چهار تا شش ماهه پرداخت حقوق کارگران و کارمندان دست به اعتصاب زدند.

از جمله کارگران و کارمندان سیستم حمل و نقل شهری از ظهر روز سه شنبه در زاگرب، اعتصابی دو ساعته را آغاز کردند.