خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مقررات جدید عرضه دخانیات در اروپا

نظرها
مقررات جدید عرضه دخانیات در اروپا
اندازه متن Aa Aa

روز چهارشنبه، نمایندگان پارلمان اروپا مقررات پیشنهادی کمیسیون اروپا را درمورد مصرف دخانیات تصویب کردند. در میان نکات مندرج در این طرح، پاکتهای سیگار با هشدارهای علیه صرف دخانیات پوشیده شده و سیگارهای الکترونی، با محدودیتهایی در دسترس عامه قرار می گیرد، و سیگارهای با طعم های مختلف هم تا سال 2020 ملغی خواهند شد.

حزب سبزهای اروپا خواهان مقررات سختگیرانه تری بودند، اما سرانجام به طرح کنونی رای مثبت دادند.

یکی از نمایندگان حزب سبزهای اروپا گفت: “این گامی بزرگ در جهت پیشرفت است. سالیانه هفتصد هزار نفر بر اثر استعمال دخانیات تلف می شوند. این چهار برابر تلفات ناشی از خودکشی، مواد مخدر، تصادفات در محل کار و رانندگی و ایدز است. بنابراین، بسیار مهم است که بخاطر حفظ سلامتی و آینده امان، مصرف دخانیات در اروپا را کاهش دهیم.”

مقررات جدید، کارخانجات تولید دخانیات را ملزم می کند که حداقل شصت و پنج درصد روی پاکتهای سیگار را با هشدار علیه استعمال آن و تصاویر نامطبوع بپوشانند.

تونیو بورگ، کمیسر اتحادیه اروپا در امور بهداشتی، ضمن نشان دادن یک پاکت سیگار گفت این به معنی شکست کارخانجات تولید سیگار و نمایندگانشان است: “پیامد این مقررات (جدید) این است که منبعد، پاکتهای سیگار، مثل پاکتهای سیگار خواهند بود، نه یک چیز لوکس مثل این ! این پاکت سیگار ( در اشاره به پاکتی که در دست داشت) مثل شیشه عطر می ماند. دخانیات، مثل دخانیات عرضه خواهند شد، و طعم دخانیات هم خواهند داشت. طعم های مختلف سیگار هم در آینده ملغی می شوند.”

تغییر بزرگ دیگر، محدودیت درمورد سیگارهای الکترونی است که محلول نیکوتین را تبدیل به دود می کنند. کارخانجات تولید این کالا که به شکل سیگار درست شده، مدعیند که آنها نسبت به توتون و تنباکو کم ضررترند.