خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حد نصاب برای ورود نمایندگان احزاب آلمان به پارلمان اتحادیه اروپا لغو شد

نظرها
حد نصاب برای ورود نمایندگان احزاب آلمان به پارلمان اتحادیه اروپا لغو شد
اندازه متن Aa Aa

عالی ترین مرجع قضایی آلمان، پیش شرط و حد نصاب سه درصدی لازم برای راهیبابی نمایندگان احزاب این کشور به پارلمان اتحادیه اروپا را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

بوندستاگ، مجلس نمایندگان آلمان، سال گذشته میلادی حد نصاب لازم را از ۵ به ۳ درصد کاهش داده بود اما دادگاه قانون اساسی آلمان واقع در کالسروهه، روز چهارشنبه، قانون در نظر گرفتن حدنصاب را ملغی کرد.

حکم این دادگاه، راه را برای احزاب کوچکتر از جمله حزب راستگرای افراطی «ان پی دی» نیز که به اشاعه ایدئولوژی نازیسم متهم است، هموار می کند.

پیش تر، احزاب کوچکتر از جمله حزبهای رای دهندگان آزاد و دزدان دریایی آلمان استدلال می کردند که تعیین حد نصاب برای راهیابی به پارلمان اتحادیه اروپا غیرمنصفانه و به نفع احزاب بزرگتر است.

اکثر ۲۸ عضو اتحادیه اروپا به جز هشت کشور، حد نصابی از آراء را برای راهیابی نمایندگان احزابشان به پارلمان اتحادیه قائل نیستند.