محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تاثیر طوفان های اخیر در فرسایش تدریجی سواحل اروپایی

تاثیر طوفان های اخیر در فرسایش تدریجی سواحل اروپایی
نگارش از Euronews

بسیاری از کشورهای اروپایی طی هفته های گذشته شاهد وزش طوفان طولانی مدت و بارش مداوم باران و سیل بودند. در نتیجه این تغییرات آب و هوایی، سطح آب دریا بالا آمده، طوفان پرقدرت تر و پیش بینی آن مشکلتر شده است. این فرآیند باعث فرسایش تدریجی خطوط ساحلی می شود.

پژوهشگران دانشگاه پلیموث در بریتانیا، طی سه سال گذشته تغییرات فرسایشی سواحل و صخره های ساحلی منطقه کورنوال، در جنوب غربی انگلستان را تحت نظر داشته اند. یکی از این متخصصان و استاد دانشگاه می گوید: «می خواهیم میزان مقاومت و همچنین آسیب پذیری این ساختارهای زمین شناسی ساحلی را در مقابل امواج، مد آب و سیل بررسی کنیم. با داشتن این اطلاعات می توانیم میزان فرسایش خطوط ساحلی در برابر این تغییرات شدید آب و هوایی و طوفان پیش بینی کنیم.»

پژوهشگران می گویند میزان فرسایش در این خطوط ساحلی، سالانه بطور متوسط بین بیست تا سی سانتیمتر است، آنها پیش بینی می کنند این میزان امسال به دو تا سه متر برسد. پژوهشگران برای پیش بینی دقیق تغییرات ناشی از سیل در سواحل، از ابزارهای بسیار دقیقی مانند دوربین های حرارتی و ابزارهای صوتی استفاده می کنند. هدف آنها، ثبت تمام جزییات قبل و بعد از طوفان است.

کلر اِرلی یکی دیگر از این پژوهشگران می گوید: «این یک پرتونگار لیزری زمینی است و از آن برای اسکن صخره استفاده می کنیم. یک لیزر گردان دارد. پرتو لیزر از اینجا به بیرون می تابد، با حرکت چرخشی دورانی به اطراف می گردد، دستگاه با این چرخش سطح صخره ها را اسکن (پرتونگاری) می کند.»

این پژوهشگران امیدوارند تحقیقات آنها به برنامه ریزی های آینده برای اجتناب از ساخت مسکن و زیر ساختهای بنیانی مانند جاده و خط آهن در مناطق نامناسب کمک کند.