خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نمایشگاهی از زندگی بلژیکی ها تحت اشغال آلمان

نظرها
نمایشگاهی از زندگی بلژیکی ها تحت اشغال آلمان
اندازه متن Aa Aa

به مناسبت صدمین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول، موزه ارتش سلطنتی بلژیک نمایشگاهی با نام «این تاریخ ما است» برگزار کرده است که نمایانگر تمام جنبه های اشغال بلژیک توسط آلمان است.

مجموعه غنی موزه ارتش سلطنتی، به بازدیدکنندگان از این نمایشگاه اجازه می دهد تا همه عواقب جنگ را که باعث ویرانی و ضعف اروپا و تاثیر عمیق آن در تاریخ قرن بیستم شد بررسی کنند.

مانوئل دوران، مشاور جنگ جهانی اول در موزه ارتش سلطنتی می گوید: «این دو سند واقعا وضعیت قبل از جنگ، در زمان بروز و ادامه آنرا نشان می دهند. امپراتور آلمان در این دو سند، به زبان آلمانی و به طرزی بسیار گستاخانه از پادشاه و پارلمان بلژیک می خواهد تا به ارتش آلمان اجازه عبور از کشور را بدهند وگر نه عواقب آن بسیار تلخ خواهد بود.»

بازسازی سنگرهای زمان جنگ، چندحسی است. بوی کرباس کیسه های شن، صدای سرفه های یک مرد، آوای پارس سگی در دوردست ها و صدای شلیک گلوله و غرش مداوم توپخانه.

مانوئل دوران، مشاور جنگ جهانی اول در موزه ارتش سلطنتی می گوید: «جنگ به بن بست رسید و در بخش غربی بلژیک متوقف و تبدیل به جنگ سنگری شد. به همین دلیل سنگرهای آن موقع بازسازی شده اند و بازدیدکنندگان می توانند وارد آن شوند و از طریق این سنگرها وارد بخشی می شوند که واقعا با جنگ و همه جنبه های تاریخ نظامی سر و کار دارد.»

نمایشگاه «این تاریخ ماست» تا ماه مارس سال آینده میلادی ادامه دارد.

http://www.expo14-18.be/en