خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سقوط شاخص گازپروم در بازار بورس مسکو

نظرها
سقوط شاخص گازپروم در بازار بورس مسکو
اندازه متن Aa Aa

شاخص گاز پروم در بازار بورس مسکو، دوشنبه نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشت که رکودی بیسابقه برای بزرگترین صادر کنده گاز روسیه محسوب می شود. گاز همچنان کانون اصلی تنشها بین روسیه و اوکراین و حتی اتحادیه اروپا است.

روسیه، به مثابه بزرگترین تولید کننده گاز در جهان سلاحی بی بدیل در اختیار دارد، سلاحی در دستان کاخ کرملین که قطع واردات آن، در هر لحظه می تواند اقتصاد اوکراین همسایه را به ورطه ورشکستگی بکشاند.

این سلاح، تنها اوکراین را به روسیه وابسته نمی کند و قاره سبز نیز یکی از مهمترین مصرف کنندگان آن با ۳۰ درصد میزان واردات است. از این میزان گاز، ۱۵ درصد لزوما از دروازه بین اروپا و روسیه، یعنی اوکراین بحرانزده می گذرد. ۱۵ درصدی که بخشی از ۷۵ درصد گاز وارداتی روسیه به اوکراین است.