خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاهش اندک تعداد افراد جویای کار در اسپانیا

نظرها
کاهش اندک تعداد افراد جویای کار در اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

تعداد افراد جویای کار در اسپانیا در ماه فوریه اندکی کاهش یافت. موسسه ملی آمار این کشور روز سه شنبه اعلام کرد، درمقایسه با ماه ژانویه حدود دو هزار نفر از مراجعه کنندگان به اداره کار کاسته شده است.

این یعنی چهارصدم درصد کاهش در جمعیت چهارمیلیون و 812 هزار نفری بیکاران در اسپانیا.

از سال 2007 و آغاز بحران اقتصادی، این برای اولین بار است که تعداد بیکاران اسپانیا، هر چند بصورتی خیلی ناچیز کاهش می یابد.

به اعتقاد اقتصاددانان روند خروج اسپانیا از رکود اقتصادی از سه ماهه سوم سال میلادی گذشته آغاز شده و رفته رفته وضعیت بانکهای این کشورهم در حال بهبودی نسبی است. با اینحال بیش از بیست و شش درصد جمعیت فعال، چهارمین اقتصاد منطقه پولی یورو بیکارند.

دولت اسپانیا برای سال 2014 یک رشد یک درصدی در نظر گرفته است که رسیدن به آن با توجه به میزان بالای بیکاری در این کشور آسان نخواهد بود. صندوق بین المللی پول بتازگی با هشدار در این مورد از مادرید خواسته برای اشتغالزایی تلاش بیشتری کند.