خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

الگوهای رشد اقتصادی چین متحول خواهد شد

نظرها
الگوهای رشد اقتصادی چین متحول خواهد شد
اندازه متن Aa Aa

دولت چین در نظر دارد در الگوهای رشد اقتصادی کشور تحول ایجاد کند.

تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد قدرتمند جهان در سال ۲۰۱۳ رشدی معادل ۷.۷ درصد به خود دیده است. این رقم معرف ضعیفترین میزان رشد اقتصادی طی سیزده سال گذشته است با این وجود چین پیش بینی می کند در سال ۲۰۱۴ نیز تقریبا به همین مقدار رشد اقتصادی دست یابد.

ا ما اولویت دولت چین رسیدن به رشد اقتصادی متعادل و داشتن الگوی اقتصادی پایدار است.

شو شاووشی، رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات اقتصادی چین می گوید: «امسال پیش بینی می شود پیشرفتهای جدیدی در زمینه اصلاحات و بهبود در سیستم بازار بدست آید. اصلاحاتی در بخش شرکتها و مراکز تولیدی متعلق به دولت، همچنین اصلاحات مالی و مالیاتی، اصلاحاتی در زمینه یکپارچه سازی امور اقتصادی شهرها و روستاها و اصلاحاتی دیگر در بخشهای کلیدی از جمله ساخت و ساز و محیط زیست به مرحله اجرا در خواهد آمد.»

بنابراین اصلاحات اقتصادی دربرگیرنده بانکها نیز خواهد بود به نحوی که دست این نهادها برای تعیین نرخ بهره خود تا حدی باز باشد.

لی که چیانگ، نخست وزیر چین ضمن تایید این مطلب اعمال اصلاحات اقتصادی و ایجاد تحول در مدلهای اقتصادی کشور با در نظر گرفتن الگوهای زیست محیطی را برای آینده مردم ضروری می داند.

به نظر می رسد طی دهه های اخیر دولت چین با پیروی از مدل رشد اقتصادی مبتنی بر صنعتی کردن کشور با سرعتی سرسام آور تاثیری منفی بر روی محیط زیست گذاشته است. افزایش آلودگی هوا در این کشور مهر تاییدی بر این موضوع است.

بستر سازی برای افزایش میزان مصرف در کشور و خروج چین از وابستگی به بخش صادراتش از دیگر اهداف مهم دولت این کشور محسوب می شود.