خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یاتا از پیش بینی خود در مورد سود شرکتهای هواپیمایی کاست

نظرها
یاتا از پیش بینی خود در مورد سود شرکتهای هواپیمایی کاست
اندازه متن Aa Aa

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی، یاتا، چشم انداز خود را در مورد میزان سوددهی شرکت های هواپیمایی در سال جاری کاهش داد.

این انجمن یک میلیارد دلار از میزان سودی که انتظار داشت شرکتهای هواپیمایی در سراسر جهان کسب کنند، کاست.

پیش بینی می شود که افزایش قیمت نفت و ناآرامی در اوکراین شش میلیارد دلار هزینه غیرمنتظره بر شرکتهای هواپیمایی تحمیل کند.