خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب کارکنان بخش خدمات دولتی در آلمان

نظرها
اعتصاب کارکنان بخش خدمات دولتی در آلمان
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

کارکنان بخش دولتی در آلمان دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب شبکه حمل و نقل عمومی، کودکستان ها و بخش جمع آوری زباله را دربر گرفته است.

سندیکای کارگری خواستار افزایش دست کم ۱۰۰ یورو به حقوق کارکنان این بخش ها شده است.

اشغال پارلمان تایوان توسط دانشجویان معترض

نظرها
اشغال پارلمان تایوان توسط دانشجویان معترض
اندازه متن Aa Aa

خبرکوتاه

نزدیک به دویست فعال و دانشجوی تایوانی در اعتراض به پیمان تجارت آزاد با چین به پارلمان تایوان حمله و آن را به اشغال درآوردند.

معترضان مانع از دست یافتن نیروهای پلیس به این ساختمان شدند.

آن ها پیمان تجارت آزاد با چین را ناعادلانه می دانند.

هیچ گزارش مبنی بر دستگیری یا زخمی شدن معترضان منتشر نشده است.

اشغال پارلمان تایوان توسط دانشجویان معترض