خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

محاکمه سیاستمدار کمونیست در مجارستان پس از نیم قرن

نظرها
محاکمه سیاستمدار کمونیست در مجارستان پس از نیم قرن
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

محکامه یکی از مقامهای سابق حزب کمونیست در مجارستان که هم اکنون نود و دو ساله است آغاز شد.

اتهام او سرکوب جنبش ضد کمونیستی در سال 1956 است.

او متهم است که در کمیته ای عضو داشت که دستور تیراندازی را به طرف معترضان صادر کرده بود.