خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

توافق بر سر اتحاد بانکی در اتحادیه اروپا

نظرها
توافق بر سر اتحاد بانکی در اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با امضای قراردادی بر سر تشکیل قطعی اتحاد بانکی به توافق رسیدند.

بر اساس این قرارداد بانک مرکزی اروپا علاوه بر نظارت بر بخش بانکی اتحادیه اروپا مسئول تصمیم گیری درباره تعطیلی بانکهای دچار بحران خواهد بود.

میشل بارنیه، کمیسر اروپایی در امور تجارت داخلی و خدمات درباره تشکیل اتحاد بانکی می گوید: «من کاملا متقاعد شده ام که اتحاد بانکی یک انقلاب برای بخش بانکی اتحادیه اروپا محسوب می شود. و این یکی از مهمترین اصلاحات ما از زمان ایجاد یورو است.»

تشکیل صندوق حل بحران نیز از دیگر ساز و کارهایی است که اعضای اتحادیه اروپا بر سر آن به توافق رسیدند. براساس این مکانیسم نسبت به نجات و تزریق سرمایه به بانکهای دچار بحران اقدام خواهد شد. سرمایه این صندوق تا سقف ۵۵ میلیارد یورو افزایش پیدا خواهد کرد. این رقم توسط بانکهای اروپایی تامین خواهد شد.

بدین ترتیب مسئولیت نجات بانکهای ورشکسته و دچار بحران بر دوش بخش بانکی در اتحادیه اروپا خواهد بود و مالیات دهندگان بار سنگین نجات این نهادهای دچار بحران را بر دوش نخواهند کشید.

قرارداد اتحاد بانکی باید مورد تایید پارلمان اروپا نیز قرار گیرد.