خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دبیرکل سازمان ملل: کوچکترین اتفاقی در کریمه می تواند اوضاع را از کنترل خارج کند

نظرها
دبیرکل سازمان ملل:  کوچکترین اتفاقی در کریمه می تواند اوضاع را از کنترل خارج کند
اندازه متن Aa Aa

بان کی مون به روسیه رفته است تا با رییس جمهوری روسیه درباره بحران اوکراین و تنشها بر سر کریمه گفتگو کند. دبیرکل سازمان ملل خواستار حضور نیروهای صلح سازمان ملل در مرز اوکراین و روسیه شده است.

بان کی مون در مسکو گفت: “نگرانی زیادی نسبت به وقایع اخیر در کریمه و اشغال پادگانهای ارتش اوکراین دارم. در دورانی از تاریخ قرار داریم که کوچکترین اشتباهی می تواند باعث فاجعه و کنترل اوضاع از دستان همه خارج شود.”

بان کی مون در سفرش به روسیه تاکید کرد که هدف اصلی سازمان ملل عادی سازی روابط بین روسیه و اوکراین و کاهش تنشهای حال حاضر بین دو کشور است.