خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آتنی ها روز جهانی زدودن تبعیض نژادی را گرامی داشتند

نظرها
آتنی ها روز جهانی زدودن تبعیض نژادی را گرامی داشتند
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
پنج هزار آتنی در یونان، 21 مارس، روز جهانی زدودن تبعیض نژادی را گرامی داشته و بیگانه ستیزی را محکوم کردند. یونان پذیرای بیش از یک میلیون مهاجر از نقاط مختلف جهان بوده است. با آغاز بحران اقتصادی، بیگانه ستیزی و آمار حمله به مهاجران در این کشور افزایش چشمگیری داشته است.