خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مشارکت اندک فرانسوی ها در انتخابات شهرداری ها

نظرها
مشارکت اندک فرانسوی ها در انتخابات شهرداری ها
اندازه متن Aa Aa

نخستین دور انتخابات شهرداری های فرانسه از صبح یکشنبه در سراسر کشور آغاز شد.

نزدیک به چهل و پنج میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد تا ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی کمی بیش از ۲۳ درصد، آرای خود را به صندوق ها انداختند.

با اینکه به طور کلی میزان مشارکت چندان چشمگیر نبوده اما شمار رای دهندگان نسبت به انتخابات سال ۲۰۰۸ اندکی افزایش داشته است.

این انتخابات بویژه برای سنجش محبوبیت حزب سوسیالیت اهمیت دارد.

با توجه به کاهش محبوبیت حزب سوسیالیت پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، به نظر می رسد گروههای رقیب بویژه حزب راست افراطی جبهه ملی و حزب راست میانه اتحاد برای جنبش مردمی از مقبولیت بیشتری در این انتخابات برخوردار باشند.

بر اساس برآوردهای اولیه گمان می رود حزب راست افراطی به رهبری مارین لوپن بتواند هزار کرسی را در شوراهای شهر به دست آورد.

این گروه در انتخابات سال ۲۰۰۸ تنها توانسته بود ۵۰ کرسی را ازآن خود کند.