خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جعبه سیاه هواپیمای ناپدید شدۀ مالزیایی تنها پانزده روز دیگر باطری دارد

نظرها
جعبه سیاه هواپیمای ناپدید شدۀ مالزیایی تنها پانزده روز دیگر باطری دارد
اندازه متن Aa Aa

پس از استرالیا، چین نیز تصاویری ماهواره ای را منتشر کرد که گمان می رود پاره هایی از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی باشند. محل و موقعیت این دو تکه 24 و 5 متری شناور در اقیانوس هند در 2500 کیلومتری آبهای جنوب غرب شهر پرث استرالیا تعیین شده است.

دو هفته از ناپدید شدن هواپیمای مسافربری با 239 سرنشین می گذرد و چند روزی است که جستجو برای یافتن تکه هایی که گمان می رود پاره هایی از این هواپیما باشند از هوا و دریا آغاز شده است.

تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا این بار نیز بسیار محتاطانه، اظهار نظر قطعی را خیلی زود دانست و گفت:«اکنون نشانه های معتبری در دست داریم که امیدبخش هستند اما فقط امیدبخش و نه بیش از آن، امیدی که شاید ما را در مسیر کشف سرنوشت این هواپیمای بدطالع قرار دهد.»

جعبه سیاه هواپیما برای سیگنال فرستادن تنها برای حدود 15 روز دیگر باطری دارد. زمان می گذرد و پیدا شدن پاره ها، اگر متعلق به بوئینگ باشند، در حال حاضر تنها کلید گشودن راز ناپدید شدن هواپیمای مسافربری خواهد بود.