خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات گسترده تایوانی ها در مخالفت با پیمان تجاری کشورشان با چین

نظرها
تظاهرات گسترده تایوانی ها در مخالفت با پیمان تجاری کشورشان با چین
اندازه متن Aa Aa

ده ها هزار تایوانی روز یکشنبه در اعتراض به پیمان تجاری کشورشان با چین به خیابان های پایتخت ریختند.

این تظاهرات گسترده که برخی منابع شمار شرکت کنندگان در آن را بیش از ۱۰۰ هزار تن برآورد کرده اند دو هفته پس از اشغال پارلمان تایوان توسط دانشجویان صورت می گیرد.

درحالیکه ۳۵۰۰ نیروی پلیس تظاهرات مخالفان را زیر نظر داشتند، مخالفان با حمل نماد ها و سر دادن شعارهایی حمایت خود را از دموکراسی و مخالفتشان را با پیمان مشترک تجاری تایوان با چین نشان دادند.

یکی از تظاهرکنندگان گفت: «بر پیشانی بندهای ما حمایت از دموکراسی و عقب نشینی از پیمان همکاری با چین نقش بسته است. مهم ترین مساله در تایوان، کشوری دموکرات، این است که دموکراسی آن رو به زوال است.»

دیگر تظاهرکننده نیز افزود: «من مخالف پیمان تجاری نیستم. اما فکر می کنم شیوه های بهتری برای امضای آن وجود دارد. بین دو کشور شیوه های مناسبتری برای بستن قراردادهای تجاری می توان یافت.»

اعتراض مخالفان، به پیمان تجاری است که ژوئن گذشته به امضای تایوان و چین رسید و قرار است در هشتم آوریل به تصویب پارلمان تایوان برسد. در صورت اجرایی شدن این پیمان، چین می تواند در ۸۰ حوزه تجاری تایوان سرمایه گذاری کنند حال آنکه سرمایه گذاری تایوانی ها در چین به ۶۴ حوزه تجاری محدود می شود.

معترضان این پیمان را به زیان اقتصاد تایوان توصیف می کنند.