خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

طوفان گرد و غبارآلود آفریقا آسمان اروپا را تیره کرد

نظرها
طوفان گرد و غبارآلود آفریقا آسمان اروپا را تیره کرد
اندازه متن Aa Aa

آلودگی هوا برای دومین روز متوالی، روز پنجشنبه نیز قسمتهایی از اروپا را در برگرفت.

میزان آلودگی هوا در بخشهایی از لندن تا حداکثر آن به عدد 10 رسید و میدان دید در بخش اعظم این شهر تا حد قابل توجهی کاهش یافت. به سالمندان نیز توصیه شد تا منازل خود را ترک نکنند.

امروز، آسمان هامبورگ آلمان نیز شرایطی بهتر از لندن نداشت.

همزمان با آلودگی هوا در اروپا، بانکی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد گفت:« به گمانم با اتحادیه اروپاست که می توان روند تصمیم گیری نهایی در خصوص تغییرات آب و هوایی را سریع تر ممکن ساخت.»

وی افزود:« هدف و اولویت من قرار دادن همه لکوموتیوها در مسیری درست است تا با حرکت آنها تا سال آیندۀ 2015 به معاهدۀ تغییرات آب و هوایی بسیار موثر جهانی که به لحاظ قانونی الزام آور هم باشد دست یابیم.»

طوفان گرد و غبارآلودی که از صحاری شمال آفریقا به آسمان اروپا رسیده است دلیل اصلی افزایش آلودگی هوای این روزهای قاره سبز خوانده می شود