خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

در بیست سالگی کشتار رواندا، قربانیان و عاملان آن در کنار هم

Access to the comments نظرها
در بیست سالگی کشتار رواندا، قربانیان و عاملان آن در کنار هم
اندازه متن Aa Aa

با گذشت بیست سال از نسل کشی رواندا توتسی ها و هوتو ها در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

هفتم آوریل سال ۱۹۹۴ از یاد و خاطره قربانیان و عاملان این کشتار جمعی محو نمی شود. آنچه که بعنوان یکی از بزرگ ترین فجایع انسانی در قرن بیستم شناخته می شود.

بیست سال پس از این نسل کشی سازمان یافته، قربانیان و عاملان با اینکه درد و رنج آن روز ها را فراموش نمی کنند، خواسته یا ناخواسته در کنار یکدیگرند.

سیلاس یکی از قربان
یان نسل کشی می گوید: «زمانی که من به این روستا نقل مکان کردم متوجه شدم که ماتیاس، همسایه ام یکی از عاملان نسل کشی است. احساس اولیه من نسبت به او آکنده از ترس و وحشت از بود. اما او که یک همسایه خوبی شده بود به من گفت هر چند من آدم کشته ام اما امروز دیگر کسی را نمی کشم و توبه کرده ام.»

برای ماتیاس که ۲۰ تن را در جریان نسل کشی کشت، پذیرفتن جرم صورت گرفته پنجره ای است برای ورود به زندگی جدید.

ماتیاس می افزاید: «در زندان امیدم را کاملا از دست داده بودم. فکر نمی کردم کسی که آدم کشته می تواند مثل دیگر رواندایی ها زندگی کند. ترسیده بودم. اما پس از اعتراف به جرایمی که مرتکب شده بودم احساس کردم یک باری از دوشم برداشته شده است.»

بیست سال پیش، سقوط هواپیمای حامل رییس جمهوری وقت رواندا نقطه آغاز درگیری های خونین قبیله ای بود که تندروهای هوتو علیه اقلیت توتسی و هوتوهای میانه رو به راه انداختند و طی یکصد روز حدود ۸۰۰ هزار تن، یک دهم جمعیت کل آنزمان رواندا کشته و صد ها هزار تن نیز ناگزیر به ترک خانه و سرزمین خود شدند.