خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

لغو حضور فرانسه در مراسم بزرگداشت نسل کشی رواندا

نظرها
لغو حضور فرانسه در مراسم بزرگداشت نسل کشی رواندا
اندازه متن Aa Aa

فرانسه اعلام کرد که هیچ نماینده ای از این کشور در مراسم بزرگداشت قربانیان نسل کشی رواندا شرکت نخواهد کرد.

این اقدام پس از آن انجام می شود که پاول کاگامه، رییس جمهوری رواندا در گفتگو با یک مجله آفریقایی بار دیگر فرانسه و بلژیک را به فراهم کردم بستر سیاسی برای نسل کشی و حتی دست داشتن مستقیم در آن متهم کرد.

وی همچنین گفته است که سربازان فرانسوی که با مجوز سازمان ملل برای جلوگیری از خشونت در رواندا حضور داشتند اقدام به کشتار افراد کرده اند.

در جریان نسل کشی رواندا، با وجود حضور صلح بانان سازمان ملل، افراد قبیله هوتو که قدرت را در دست داشتند بیش از هشتصد هزار نفر از افراد قبیله توتسی را در فاصله چهار ماه به قتل رساندند.

بسیاری از این کشتارها توسط سلاح های ابتدایی نظیر چاقو، شمشیر و داس به طرز وحشیانه ای انجام شد.

بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی، در صورت ارتکاب نسل کشی همه کشورها مجاز به دخالت و پایان دادن به کشتار هستند، اما شورای امنیت سازمان ملل از شناسایی کشتار رواندا به عنوان نسل کشی خودداری کرد و به این ترتیب کشورها مجاز به دخالت نظامی و جلوگیری از کشتار نشدند.

بسیاری از حقوقدانها شورای امنیت را به بی تفاوتی و بی عملی در جنایت رواندا متهم می کنند.