خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتخابات پارلمانی در مجارستان

نظرها
انتخابات پارلمانی در مجارستان
اندازه متن Aa Aa

روز یکشنبه، با آغاز انتخابات پارلمانی مجارستان، ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور با حضور در یکی از حوزه های انتخاباتی رای خود را به صندوق انداخت.

در مجارستان هشت میلیون نفر واجد شرایط رای دادن اند که در این روز، ۱۹۹ نماینده مجلس را برای چهارسال آینده انتخاب می کنند.

براساس نظرسنجی ها حزب محافظه کار فیدز به رهبری اوربان ۴۶-۵۱ درصد آراء را از آن خود خواهد کرد.

برغم آنکه پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی قطعی به نظر می رسد، احتمالا برای تشکیل دولت و به دست آوردن دو سوم کرسی های پارلمان ناگزیر به ائتلاف با رقبای اصلی اش باشد؛ یعنی ائتلاف مشترک چپ ها به رهبری آتیلا مشترهازی که بنابر نظرسنجی ها ۲۱ تا ۳۱ درصد آراء را از آن خود خواهد کرد و یا راست های افراطی به رهبری گابور ونا که به ۱۵ تا ۲۰ درصد آراء دست یابد. با این همه راستهای افراطی و ائتلاف چپ ها رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

قانون انتخاباتی جدید مجارستان که در ژانویه ۲۰۱۲ تصویب شد، انتخابات پارلمانی را یک دوره ای کرده و بر اساس آن تعداد نمایندگان مجلس از ۳۸۶ به ۱۹۹ عضو کاهش می یابد.