خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خنده بر لب های اقتصاد یونان

خنده بر لب های اقتصاد یونان
اندازه متن Aa Aa

فروش اوراق قرضه در یونان با موفقیت چشمگیری روبرو شد. استقبال مناسب، مسئولان را بر آن داشت تا میزان فروش اوراق پنج ساله را تنها سه میلیارد یورو افزایش دهند، میزانی که طی چهار سال گذشته بیسابقه بوده است.

مقامات اقتصادی یونان و آگاهان بازار از این موضوع بعنوان نشانه ای مثبت یاد کرده اند. اوانجلوس ونیزلوس، معاون نخست وزیر یونان با تاکید بر بروز نشانه های تغییر در کشورش، گفت موفق شدیم یونان «اصلی» و کشوری که پیش تر می شناختیم را بار دیگر نشان دهیم.

موفقیت در فروش اوراق قرضه، گام مهمی در جلب اعتماد مجدد بازار و سرمایه گذاران محسوب می شود.