خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حمایت مرکل از سیاستهای اقتصادی دولت یونان در سفرش به آتن

نظرها
حمایت مرکل از سیاستهای اقتصادی دولت یونان در سفرش به آتن
اندازه متن Aa Aa

آنگلا مرکل جمعه به یونان رفت تا از سیاستهای دولت یونان در آستانه انتخابات اروپایی حمایت کند.

دیداری پر حاشیه که مخالفان دولت و سیاستهای ریاضتی اقتصادی را به خیابان کشاند. هرچند دولت یونان مجوز برگزاری راهپیمایی را از سندیکاهای کارگری سلب کرده بود.

با این حال نزدیک به ۱۵۰۰ تن از مخالفان دولت موفق شدند به خیابان بیایند، اکثر آنها اعضای حزب چپ سیریتزا را تشکیل می دادند.

مخالفان علیه بیکاری که به بیش از ۲۶.۷ درصد رسیده است و بحران اقتصادی که دامن گیر بیش از دو سوم یونانیهاست به خیابان آمده بودند.

همکار ما در آتن می گوید: «صدراعظم آلمان در حمایت از نخست وزیر یونان ساماراس و حزب متبوعش به یونان آمد. اما دلیل دیگر حضورش یادآوری این نکته است که اصلاحات ریاضتی همچنان باید ادامه پیدا کند.»