خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مخالفان در دونتسک همچنان ساختمانهای دولتی را در اشغال دارند

نظرها
مخالفان در دونتسک همچنان ساختمانهای دولتی را در اشغال دارند
اندازه متن Aa Aa

با جود پیام آرسنی یاتسنیوک، رییس جمهوری اوکراین مبنی بر پایان اشغال ساختمانهای دولتی در دونتسک، این ساختمانها همچنان تحت اشغال معترضان هوادار روسیه در این شهر است.

مخالفان خواستار جدایی دونتسک از اوکراین و استقلال هستند. آنها برای اینکار از دولت اوکراین می خواهند که مانند شبه جزیره کریمه در دونتسک نیز همه پرسی برگزار کند.

در این راستا بسیاری از آنها ساختمانهای دولتی را اشغال کرده اند و یکی از مخالفان که از او به عنوان سخنگوی ارتش جنوب شرقی نام می برند می گوید: « آنها از ما به عنوان تروریست و مردمی خطرناکتر نام می برند. آنها ادعا می کنند که ما مردم را اینجا گروگان گرفته ایم اما هیچ کسی در اینجا گروگان گرفته نشده است. هرکسی اینحاست با انتخاب خودش اینجاست. حتی یکنفر هم بدون خواست شخصی به اینجا نیامده است.»

جمعه همچنین مصادف شد با پایان التیماتوم ۴۸ ساعته دولت اوکراین به مخالفانی که ساختمانهای دولتی در دونتسک را اشال کرده اند. اولتیماتومی که تا شنبه آنطور که باید و شاید از سوی مخالفان هوادار روسیه جدی گرفته نشده است.