خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تلفات جانی آتش سوزی در شیلی به پانزده نفر رسید

نظرها
تلفات جانی آتش سوزی در شیلی به پانزده نفر رسید
اندازه متن Aa Aa

آتش سوزی مهیبی که شنبه شب قسمتی از بندر والپاریسوی شیلی را در بر گرفت، تاکنون دست کم پانزده قربانی گرفته و بیش از دو هزار خانه را بکلی ویران و خاکستر کرده است.

حریق از نواحی جنگلی آغاز شد و شعله های آتش، بیشتر محلات فقیرنشین شهر را به کام خود کشید.

خانه های نزدیک به هم بر روی تپه ها و کوچه های تنگ و باریک دسترسی آتش نشانان به کانون حریق را سخت تر کرد اما ساکنان محلات با آنچه که در دسترس داشتند در حفظ کاشانۀ خود کوشیده اند.

جوانی می گوید:«وقتی آتش نشانان بالاخره توانستند برسند آب نداشتند و نتوانستند کاری از پیش ببرند و تنها سودا و آبجو بود که خانه مان را از شعله های آتش رهانید.»

تاکنون ده هزار نفر هم مجبور به تخلیه خانه های خود شده اند.

میشل باچله، رئیس جمهوری شیلی که با اعلام وضعیت اضطراری ارتش را به یاری فرا خوانده است وعده داد دولتش با تمام امکانات موجود به حل تبعات ناشی از این تراژدی پرداخته و با اسکان مجدد خانواده ها در مرحله اول و بازسازی ویرانی ها در مرحله دوم، از آنان حمایت خواهد کرد.

آتش نشان می گویند اگرچه آتش سوزی تحت کنترل در آمده، اما بطور کامل مهار نشده است. علت شروع این آتش سوزی هنوز معلوم نشده است.