خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رشد اقتصادی آلمان افزایش می یابد

نظرها
رشد اقتصادی آلمان افزایش می یابد
اندازه متن Aa Aa

آهنگ رشد اقتصادی آلمان در سال جاری میلادی افزایش و به 1.8 دهم درصد خواهد رسید.

وزارت اقتصاد این کشور روز سه شنبه با تاکید بر اینکه تحولات اوکراین و تاثیرات اقتصادی آنرا به دقت زیر نظر دارد، پیش بینی کرد رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد منطقه یورو در سال 2015
نیز به دو درصد برسد.

آلمان در سال گذشته تنها چهاردهم درصد رشد داشت.

طبق این برآوردها، دستمزدها طی سال جاری و سال آینده افزایش می یابند و در عین حال نرخ بیکاری هم باید در سال جاری میلادی به 6.7 دهم درصد کاهش یابد و در سال بعد به 6.6 دهم درصد برسد.

این درحالیست که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بحران اوکراین و تبعات ناشی از آن تاکنون فشار زیادی بر آلمان، بعنوان موتور محرکه منطقه یورو وارد کرده است.