خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تداوم سیاستهای صرفه جویی پرتغال

نظرها
تداوم سیاستهای صرفه جویی پرتغال
اندازه متن Aa Aa

دولت پرتغال روز سه شنبه در راستای تدابیر صرفه جویانه خود تصمیم گرفت یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو در سال 2015 ذخیره کند.

این مبلغ که معادل هشت دهم درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است به دولت لیسبون اجازه خواهد داد تا با چراغ سبز «تروئیکا» (گروه وام دهندگان بین المللی» مرحله یازدهم و ماقبل پایانی وام خود (دو و نیم میلیارد یورو) را دریافت کند.

طبق برنامه دولت، در سال آینده مالیاتها افزایش پیدا نخواهند کرد و مبلغ مذکور از راه کاهش تعداد شرکتهای دولتی، افزایش بازنشستگی میان کارکنان دولت، حذف بخشی از خدمات مشاوره ای دولتی و همچنین کاهش هزینه شرکتهای دولتی صورت خواهد گرفت.

پرتغال باید کسری بودجه خود را طی سال جاری میلادی از 4.9 به 4 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد و آنرا تا سال 2015 به 2.5 درصد برساند.