خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اسبربانک روسیه مظنون به تامین منابع مالی گروههای تروریستی

نظرها
اسبربانک روسیه مظنون به تامین منابع مالی گروههای تروریستی
اندازه متن Aa Aa

دادستانی اوکراین تحقیقاتی را درباره فعالیتهای بانک روسی اسبربانک آغاز کرده است. مقامات قضایی اوکراین اعلام کرده اند این بانک مظنون به تامین منابع مالی گروههای تروریستی است.

پیش از این سرویسهای امنیتی اوکراین بدون ذکر نام بانک اعلام کرده بودند یک بانک روس در انتقال ۲ میلیارد ۷۰۰ میلیون یورو به گروههای جدایی طلب نقش مستقیمی داشته است.

سیزده بانک و نهاد مالی روس نیز هدف تحقیقات دادگستری اوکراین قرار گرفته اند.