خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ژان کلود یونکر وارد میدان مبارزه می شود

نظرها
ژان کلود یونکر وارد میدان مبارزه می شود
اندازه متن Aa Aa

تنها سی روز به انتخابات نهاد های اروپایی مانده، کاندیدای حزب مردم اروپا شامل دموکرات مسیحی ها، ژان کلود یونکر، اولویتهایش را رشد اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی، سیاست های مربوط به سوخت و انرژی و اصلاحات مالی ذکر کرد. این نخستین باری است که احزاب سیاسی اروپا نماینده خود را برای ریاست کمیسیون اروپا به میدان مبارزه می فرستند.

ژان کلود یونکر گفت: “نماینده گروه سیاسی که در انتخابات پارلمانی در صدر قرار می گیرد، رئیس کمیسیون اروپا خواهد شد. هر روند دیگری جز این، روند دموکراتیک را به سخره می گیرد. این نکته ای است که در معاهده اروپا پیش بینی شده است.”

کاندیدای حزب مردم اروپا، همچنین در صدد است که فاصله خود را با سیاستهای ریاضتی که به این حزب نسبت داده شده است، حفظ کند. او می گوید اگر قرار باشد سختگیریهای مالی ادامه یابد، باید پیامد آن را بر جامعه مورد ارزیابی قرار داد.

آقای یونکر در مورد مبارزه در کشورهای آسیب پذیر جنوب اروپا گفت: “ من با یونانی ها چه وقتی در خارج هستم و چه در کشور خودشان ملاقات می کنم، و با پرتغالی ها به همین گونه. با آنهایی که علیه دیدارهای من تظاهرات می کنند هم صحبت می کنم. از آنها نمی ترسم. سیاستمداران نباید از مردم بترسند. عکس آن هم صدق می کند.”

آقای یونکر در نظر دارد در بیست و هشت روزی که تا انتخابات فرصت دارد، از بیست و هشت کشور عضو اتحادیه دیدن کند.