خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیش بینی های کمیسیون اروپا درباره اوضاع اقتصادی حوزه پولی یورو

نظرها
پیش بینی های کمیسیون اروپا درباره اوضاع اقتصادی حوزه پولی یورو
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون اروپا روز دوشنبه پیش بینی های خود از اوضاع اقتصادی حوزه پولی یورو را منتشر کرد.

این کمیسیون نرخ رشد اقتصادی در این منطقه را یک دهم درصد نسبت به پیش بینی های قبلی کاهش داده اما روند آنرا مثبت ارزیابی می کند. به اعتقاد نهاد اجرایی اتحادیه اروپا خطر گرفتاری حوزه پولی یورو به تورم منفی بسیار ناچیز است.

بدین ترتیب بر اساس این پیش بینی ها رشد اقتصادی حوزه پولی یورو در سال ۲۰۱۴ یک و دو دهم درصد خواهد بود و نرخ تورم به ۰.۸ درصد می رسد. در سال ۲۰۱۵ رشد اقتصادی این منطقه پنج دهم درصد افزایش پیدا خواهد کرد و به رقم ۱.۷ درصد خواهد رسید. نرخ تورم نیز در سال آینده میلادی با رشد همراه بوده و به رقم ۱.۲ درصد می رسد.

سیم کالاس، معاونت کمیسیون اورپا در امور پولی، اقتصادی و حمل و نقل می گوید: «از زمانی که اقتصاد اروپا از یک سال پیش از رکود خارج شد چشم انداز اقتصادی مطلوب پیش روی قرار دارد. بهبود اوضاع اقتصادی حتی در کشورهای ضعیف قابل توجه خواهد بود. سیاستهای اعمال شده طی سالهای اخیر به ثمر خواهند نشست. سرمایه گذاری نیز جهش خواهد داشت. با این وجود نرخ بیکاری در بسیاری از کشورهای عضو بالا خواهد بود.»

بدین ترتیب کمیسیون اروپا نسبت به افت نرخ بیکاری در حوزه پولی یورو زیاد خوشبین نیست و در پیش بین های خود در سال ۲۰۱۵، این نرخ تنها چهار دهم درصد کاهش پیدا خواهد کرد و از ۱۱.۸ به ۱۱.۴ درصد جمعیت فعال این منطقه خواهد رسید.

قیمتها در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال پیش از آن با وجود اینکه افزایش اندکی خواهند داشت اما نرخ تورم همچنان از اهداف از پیش تعین شده کمیسیون یعنی ۰.۲ درصد فاصله دارد.

در انتها نهاد اجرایی اتحادیه اروپا پیش بینی می کند با توجه به تحولات مثبت اقتصادی در اروپا، شرایط اعطای وام تسهیل خواهد شد.