خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمک رسانی به بازماندگان منطقه ارگو با کندی صورت می گیرد

نظرها
کمک رسانی به بازماندگان منطقه ارگو با کندی صورت می گیرد
اندازه متن Aa Aa

در حالی که پنج روز از رانش زمین در روستای آب باریک در منطقه ارگو در شمال شرق افغانستان و دفن جمعی صدها خانواده می گذرد، هنوز توزیع کمک های اولیه و مواد غذایی بین بازماندگان فاجعه سر و سامان نیافته است.

برنامه جهانی غذا، اگر چه موفق شده کمک های خود را به منطقه حمل کند، اما هنوز آمار دقیقی در مورد خانواده های بازمانده و تعداد نیازمندان در دست نیست.

یکی از مدیران برنامه جهانی غذا می گوید: “بعضی از مردم خانه خود را به طور کامل از دست داده اند. بعضی نیز به خاطر خطرناک بودن نمی توانند به خانه خود بازگردند. اما امروز مسئله مهم تر دریافت کمک های غذایی است که می تواند طی چند هفته آینده در بازسازی زندگی شان به آنها کمک کند.”

بنا به ارزیابی برنامه جهانی غذا حدود ۷۰۰ خانواده نیازمند دریافت کمک های اولیه و مواد غذایی اند. با این حال تا کنون کمک رسانی به دلیل بی نظمی چندبار متوقف شده است.