خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

راه اندازی سیستم هشدار بر روی توییتر توسط پلیس اسپانیا

نظرها
راه اندازی سیستم هشدار بر روی توییتر توسط پلیس اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

پلیس اسپانیا سیستم هشدار درباره وقوع حوادث بزرگ طبیعی را در توییتر راه اندازی کرد.

تاکنون بریتانیا و ایرلند نیز سیستم مشابهی را در اروپا راه اندازی کرده اند.