خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پهلو گرفتن همزمان سه کشتی تفریحی بزرگ جهان در سواحل لیسبون

پهلو گرفتن همزمان سه کشتی تفریحی بزرگ جهان در سواحل لیسبون
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

شش کشتی بزرگ تفریحی از جمله کشتیهای ملکه ماری دوم، ملکه الیزابت و ملکه ویکتوریا، موسوم به ملکه اقیانوسها، همزمان در سواحل لیسبون، پایتخت پرتغال پهلو گرفته و یکباره 18 هزار جهانگرد را وارد این کشور کردند.

بنابر این گزارش، این جهانگردان فقط در فاصله چند ساعت، یک میلیون یورو خرید کردند.

لیسبون ششمین مقصد کشتیهای تفریحی در اروپا محسوب می شود.