خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیروزی احتمالی زوما در انتخابات آفریقای جنوبی

نظرها
پیروزی احتمالی زوما در انتخابات آفریقای جنوبی
اندازه متن Aa Aa

نخستین نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی آفریقای جنوبی نشان می دهد که حزب کنگره ملی آفریقا به رهبری جیکوب زوما، با فاصله زیادی پیروز انتخابات است.

با وجود اینکه حزب حاکم تا کنون بیش از ۶۲ درصد آرا را از آن خود کرده اما این نتیجه نسبت به دوره گذشته در سال ۲۰۰۹ کاهش چهار درصدی داشته است.

در مقابل، افزایش آرای گروه موسوم به «مبارزان آزادی اقتصادی» به رهبری ژولیوس مالما بسیار بیش از پیش بینی ها بود. این گروه با یک میلیون رای بیش از ۶ درصد آرا را بدست آورده است.

این گروه بویژه سیاست های اقتصادی دولت آقای زوما را باعث افزایش فقر در کشور می داند.

اما حزب اتحاد دموکراتیک، اصلی ترین گروه لیبرال مخالف دولت به رهبری هلن زیل توانست است تا کنون ۲۲ درصد آرا را ازآن خود کند.

این حزب در انتخابات پیشین توانسته بود ۱۶ درصد آرا را به دست آورد.

بر اساس تخمین اولیه، کمی بیش از ۷۳ درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کرده اند.