خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

«وحشت جدایی طلبان هوادار روسیه و طرفداران تمامیت ارضی از وقوع جنگ داخلی»

نظرها
«وحشت جدایی طلبان هوادار روسیه و طرفداران تمامیت ارضی از وقوع جنگ داخلی»
اندازه متن Aa Aa

لویسیدا دِ لسو، یورونیوز-لیون: با سرجیو کانتونه، خبرنگار اعزامی یورونیوز در شهر دونتسک اوکراین همراهیم. سرجیو، می توانید حال و هوای شهر را پس از برگزاری رفراندوم برایمان توصیف کنید؟

سرجیو کانتونه: «فضایی از امید و اشتیاق بر جبهه جدایی طلبان حامی روسیه حاکم است. آن ها معتقدند که پیروزی بزرگی را به دست آورده اند و از این پس برگی دیگر از تاریخ را رقم می زنند. جو شهر کمابیش آرام است. مخالفان نتیجه همه پرسی سکوت کرده اند و از ابراز مستقیم نظرشان پرهیز می کنند.»

لویسیدا دِ لسو، یورونیوز-لیون: آیا توانستید با شهروندان طرفدار مواضع دولت مرکزی صحبت کنید؟ آن ها چه می گویند؟ آیا می ترسند؟

سرجیو کانتونه:«شهروندانی که از دولت مرکزی حمایت می کنند، یا به عبارت دیگر افراد محلی که طرفدار تمامیت ارضی اوکراین هستند، پرشمارند و در عین حال وحشتزده. این افراد به ویژه از وقوع جنگ داخلی می ترسند. هراس از شعله ور شدن آتش جنگ داخلی محدود به طرفداران کی یف نیست و جدایی طلبان هم از احتمال چنین رویدادی وحشت دارند.

لویسیدا دِ لسو، یورونیوز-لیون: آیا مداخله نظامی کی یف بر روحیه مردم اثر منفی گذاشته است؟

سرجیو کانتونه: «از یک نظر بله. با ساکنان ماریوپول، جایی که جمعه گذشته صحنه درگیری ها بود صحبت کردم. برخی افرادی که واقعا طرفدار روسیه نبودند بلکه حتی بیشتر به اوکراین واحد تمایل داشتند، در رفراندوم به جدایی این منطقه از اوکراین رای دادند، چرا که دلیلی برای حمله نظامی و توسل به زور نمی بینند.»

لویسیدا دِ لسو، یورونیوز-لیون: به نظر شما چشم انداز منطقه پس از همه پرسی چیست؟

سرجیو کانتونه: ««امکان وقوع هر سناریویی و
جود دارد. مساله این است که رفراندوم به چه کار می آید. این که نتایج همه پرسی را به سرعت اجرایی کنیم و به سمت ایجاد حاکمیت جدید حرکت کنیم؟ چه نوع حاکمیتی را مدنظر داریم؟ استقلال یا یک چیز دیگر؟ هنوز نمی دانیم و بنابراین اعمال یک سیاست مشخص در آینده نزدیک بسیار سخت به نظر می رسد.
در مقابل، تاثیر مهم این همه پرسی، برگزاری میزگردی با حضور نمایندگان دولت اوکراین در روز چهارشنبه است. گفتگو ها بر سر مساله تمرکز زدایی از آن روز شروع می شود. در اینجا، تمرکز زدایی با فدرالیسم برابر دانسته می شود اما موضع دو طرف در این مورد هنوز فاصله زیادی با یکدیگر دارد.»