خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تحریم های جدید اما سبک اتحادیه اروپا علیه روسیه

نظرها
تحریم های جدید اما سبک اتحادیه اروپا علیه روسیه
اندازه متن Aa Aa

وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود تحریمهای روسیه را اندکی افزایش دادند.

مواضع مسکو در مورد اوکراین، یک روز پس از برگزاری همه پرسی استقلال در دو منطقه شرقی این کشور، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا دو شرکت ثبت شده در شبه جزیره کریمه و سیزده شخص حقیقی را به فهرست چهل و هشت نفره افراد شامل تحریم خود بیفزاید.

ویلیام هگ، وزیر امور خارجه بریتانیا در این مورد گفت: «ما به فشار بر روسیه ادامه می دهیم. امروز هم تصمیم گرفتیم نه تنها روی دور سوم تحریمها کار کنیم که خیلی شفاف بگوییم که رفتار و موضع همه طرفهای درگیر از جمله روسیه نسبت به انتخابات 25 ماه مه اوکراین است که مشخص خواهد کرد، اعمال چنین تحریمهایی ضرورت دارد یا نه.»

همانطوری که خبرنگار یورونیوز در بروکسل هم اشاره دارد تحریمهای روز دوشنبه در عمل جدی نبودند و بار دیگر نیازهای اقتصادی اتحادیه اروپا، مانع اجماع اعضا بر روی وضع تحریمهایی اساسی تر شد.

ساندور سیروش، خبرنگار یورونیو می گوید: «این مرتبه هم روسیه از تحریمهای جدی اقتصادی رهید. تنها نام چند نفر به لیست سیاه اتحادیه اروپا افزوده شد. اما وزرای خارجه اتحادیه توافق کردند در صورتیکه روسیه کوشش کند تا بر انتخابات پیش روی اوکراین تاثیر بگذارد یا مانع برگزاری آن شود، آنوقت بسرعت تنبیهات اقتصادی علیه این کشور را وضع کنند.»