خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بحران اقتصادی عامل تشکیل احزاب جدید در یونان

نظرها
بحران اقتصادی عامل تشکیل احزاب جدید در یونان
اندازه متن Aa Aa

گزارش تفصیلی

گذراندن چهار سال دردناک در وضعیت بحران اقتصادی منجر به آن شده است که در یونان چهره های جوان و جدید بیش از دیگر نامزدها برای شرکت در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا مورد توجه مردم قرار بگیرند.

بحران بدهی ها باعث شده است که رای دهندگان پس از سی سال، از دو حزب اصلی یعنی حزب محافظه کار نئودموکراسی و پاسوک، روی گردانند. این دو حزب اصلی در زمان اوج بحران اقتصادی یونان و اجرای اقدامات ناخوشایندی همچون افزایش مالیاتها و کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی در راس امور بوده اند و اکنون نظرسنجی ها نشان می دهد که رای دهندگان نمی خواهند به این احزاب اصلی رای دهند و هیچکدام از این احزاب نمی توانند بیش از ۲۵ درصد آرا را کسب کنند.

این وضعیت، باعث ایجاد احزاب جدیدی در یونان شده است. اکنون یک مستندساز یونانی حزب جدید پوتامی (در زبان یونانی، بمعنی رودخانه) را تشکیل داده که توانسته در نظرسنجی ها جایگاه سوم را دارد.

استاوروس تئودوراکیس، رهبر حزب پوتامی یونان می گوید: «مردم یونان خواهان تغییرات هستند. اگر نگاهی به نظرسنجی ها قبل از ظهور حزب پوتامی بیندازید، درمی یابید که احزابی مانند نئودموکراسی یا حزب سیریزا جایگاه اول را نداشتند و در واقع جایگاه اول به هیچکس تعلق نداشت. چهل درصد از مردم می گفتند هیچ حزبی که بتوان به آن رای داد وجود ندارد. بنابراین منطقی است که حزب پوتامی برای آنها جذابیت داشته باشد.»

اعضای این حزب تجربه سیاسی ندارند و مواضع آنها مبهم است اما معتقدند که اتحادیه اروپا در مدیریت بحران اقتصادی بد عمل کرده و شعار انتخاباتی آنها این است: یونانی قوی در یک اروپای عادل.

پاسخالیس آگانیدیس، که معلمی سی ساله است، از چهره های جدید سیاست یونان محسوب می شود. او که یکی از اعضای حزب الیا، حزب چپ میانه با هفت درصد محبوبیت عمومی است، می گوید: «اکنون بیش از همیشه مردم این دیدگاه را که اتحادیه اروپا سیستمی است که می تواند سعادت را برای همه فراهم کند، از دست داده اند. امروز اروپا مانند تهدیدی است که ناامنی را بوجود آورده و موضوع این است که چگونه می توان این تصویر را تغییر داد؟ برای این پرسش راههای مختلفی مطرح می شود.» او امیدوار است که اعتماد مردم به اتحادیه اروپا بازگردد.

بسیاری از یونانیها بر این باورند که اتحادیه اروپا از این کشور برای آزمایش برنامه های اصلاحی کاهش استانداردهای زندگی استفاده کرده است. با این وجود بیشتر نظرسنجی ها نشان می دهد که یونانیان می خواهند در منطقه یورو باقی بمانند.