خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کندی آهنگ رشد اقتصادی در منطقه یورو

کندی آهنگ رشد اقتصادی در منطقه یورو
اندازه متن Aa Aa

میانگین رشد اقتصادی هجده کشور عضو منطقه یورو در سه ماهه نخست سال میلادی جاری دو دهم درصد بود. میزان رشد در کشورهای مختلف عضو این حوزه پولی متفاوت گزارش شده است.

آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، در این دوره رشد هشت دهم درصد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد. در حالیکه رشد اقتصادی دومین اقتصاد منطقه یورو، فرانسه به مراتب کمتر از پیش بینی ها بود. اقتصاد فرانسه در این دوره رشدی را تجربه نکرده است و رشد اقتصادی ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو منفی یک دهم درصد بود.

رشد اقتصادی اسپانیا، در سه ماهه اول سال جاری میلادی تسریع شد و تولید ناخالص داخلی چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به چهار دهم درصد رسید.

بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرده است عملکرد سه ماهه اول به این معنی است که اقتصاد کشور در مسیر رسیدن به رشد 1.2 درصدی در سال جاری میلادی است. دولت اسپانیا نرخ رشد یک درصد را هدف خود قرار داده است.

این در حالیست که اقتصاد فرانسه برای رسیدن به رشد هدفگذاری شده در هر فصل به نیم درصد رشد تولید ناخالص داخلی نیاز دارد.

با وجود کندی آهنگ رشد اقتصادی در منطقه یورو، امیدی نیست که بانک مرکزی اروپا آمادگی پشتیبانی از طرح دیگری برای تحریک اقتصاد این منطقه را داشته باشد.