خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مجله بازرگانی هفته

نظرها
مجله بازرگانی هفته
اندازه متن Aa Aa

آلمان می دود، فرانسه ایستاده است و ایتالیا به عقب می رود، این بهترین توصیف برای رشد اقتصادی این سه کشور است.
میانگین رشد اقتصادی هجده کشور عضو منطقه یورو در سه ماهه نخست سال میلادی جاری دو دهم درصد بود. میزان رشد در کشورهای مختلف عضو این حوزه پولی متفاوت گزارش شده است.

کندی آهنگ رشد اقتصادی با بحران اقتصادی مرتبط است. همانطور که رهبران اقتصادی جهان گفتند، اقتصاد جهانی هنوز از بحران خارج نشده است و یکی از خطراتی که آن را تهدید می کند نرخ پایین تورم است، بخصوص در منطقه یورو.

خطر دیگر از نظر آنها بالا بودن نرخ بیکاری است. نرخی که امید چندانی به بهبود آن نیست. در اروپا شرکتها نمی توانند نیروی جدید استخدام کنند، چرا که میزان مطالبات آنها رو به افزایش است.

و در نهایت آمریکا سال گذشته گوی سبقت را از فرانسه ربود و به لحاظ حجم فروش شراب بزرگترین بازار جهان بود.