خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یونکر: اگر با آراء راست افراطی رییس کمیسیون اروپا شوم، از سمتم صرف نظر خواهم کرد

نظرها
یونکر: اگر با آراء راست افراطی رییس کمیسیون اروپا شوم، از سمتم صرف نظر خواهم کرد
اندازه متن Aa Aa

شبکه “آ ار د” آلمان، روز سه شنبه، میزبان مناظره میان ژان کلود یونکر، نامزد حزب محافظه کار و مارتین شولتس، نامزد حزب سوسیالیست، در انتخابات اروپا بود.

انتخاباتی که نتیجه نظر سنجیها در آلمان نشان می دهد، حزب محافظه کار با کسب 39 درصد آراء در جایگاه بهتری از حزب سوسیالیست که 27 درصد آراء را به خود اختصاص داده، قرار دارد.

آقای یونکر با تاکید بر این اگر با آراء راست افراطی به ریاست کمیسیون اروپا برگزیده شود، این سمت را رد خواهد کرد، گفت: “من نمی توانم بپذیرم که بوسیله فاشیستها، نژادپرستها و کسانی که هیچ کس جز خودشان را قبول ندارند، برگزیده شوم. من چنین انتخاباتی را نخواهم پذیرفت.”

اما مارتین شولتس، رقیب سوسیالیست او هم که برخی احتمال ائتلاف این دو را بدلیل نزدیکی آراء شان، بعید نمی دانند، میزان مشارکت بالای مردم آلمان را زمینه ساز عدم حضور نمایندگان حزب راست افراطی در پارلمان اروپا دانست و گفت: “وظیفه دموکراتهای آلمان است که اجازه ندهند تا کسانی که برای ایدئولوژی آدولف هیتلر تبلیغ می کنند، نام آلمان را در پارلمان اروپا، آلوده کنند. امیدوارم یکشنبه شاهد چنین حرکتی باشیم.”

آخرین نظرسنجیها در آلمان نشان می دهد که حزب سبزها یازده درصد، حزب محافظه کار ضد یورو موسوم به “آ اف د” هفت درصد و حزب راست افراطی این کشور نیز احتمالا حدود سه درصد آراء را در این انتخابات به خود اختصاص خواهند داد.