محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازوی روباتی با واکنش فوق العاده سریع

بازوی روباتی با واکنش فوق العاده سریع
نگارش از Euronews

یک بازوی روباتی که در آلمان ساخته شده، بعد از «آموزش» در مدرسه پلی تکنیک در شهر لوزان سوئیس در مراحل آزمایشی است.

طول بازوی روباتی یک متر و نیم است، سه مفصل و چهار انگشت دارد. کف دست آن باز و بی حرکت است ولی می تواند در کمتر از یک پانصدم ثانیه اشیا با اشکال مختلف را بگیرد. با بهره بردن از دوربین های متعدد نصب شده در قسمتهای مختلف؛ این روبات حرکت، جهت و شتاب اشیا را دنبال می کند.

یک محقق مدرسه پلی تکنیک درباره نحوه آموزش روبات می گوید: «به روبات آموزش می دهیم چطور اشیا را از جهت های مختلف و حتی همزمان با هم بگیرد. به آن هماهنگی بین انگشتان و بازو را آموزش می دهیم تا با موفقیت، داده ها را جمع آوری کند و اشیا را بگیرد، به او آموزش می دهیم با پیش بینی حداکثر حرکت اشیا، دامنه توانایی برای گرفتن اشیاء را به حداکثر برساند و انگشتان را دور آن ببندد.»

دانشمندان می گویند این روبات ابزار مفیدی در برنامه های فضایی است. در صورت نصب شدن روی ماهواره ها، بخوبی می تواند اجسام معلق در فضا را شکار کند. این بازوی روباتی با واکنش چند صدم ثانیه ای نسبت به حرکت و جهت شیء، عملکرد دقیق و سریعی دارد.