خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتخابات اتحادیه اروپا چگونه انجام می شود؟

نظرها
انتخابات اتحادیه اروپا چگونه انجام می شود؟
اندازه متن Aa Aa

انتخابات اتحادیه اروپا یک فرآیند پیچیده دموکراتیک است، انتخاباتی که چهار روز بطول می انجامد و شهروندان بیست و هشت کشور عضو، نمایندگان خود در نهادهای مختلف اتحادیه را انتخاب می کنند.

نزدیک به 400 میلیون اروپایی واجد شرایط را ی دادن هستند. سن قانونی شرکت در انتخابات در تمام کشورهای عضو، به استثنای اتریش که سن رای دادن در آن 16 سال است، 18 سال تمام می باشد.

در این انتخابات، 751 نماینده به مدت پنج سال به پارلمان اتحادیه اروپا راه می یابند. کرسی های پارلمان هم به نسبت جمعیت کشورهای عضو به آنها اختصاص داده شده است. برای مثال، آلمان پرجمعیت ترین کشور پارلمان، 96 کرسی و جزیره کوچک مالت تنها 6 کرسی دارد.

پس از انتخابات، نمایندگان به نسبت گرایش های سیاسی شان طبقه بندی می شوند و گروههای مختلف در پارلمان را تشکیل می دهند. گروههای پارلمان دستکم از 25 نماینده تشکیل یافته اند که حداقل 25 درصدشان باید از کشورهای مختلف اروپایی باشند. آنهایی که بخواهند می توانند مستقل باقی بمانند.

در حال حاضر هفت حزب سیاسی در پارلمان اتحادیه اروپا نمایندگان خود را دارند. در انتخابات جدید امکان دارد این رقم افزایش یابد.

آخرین مرحله انتخابات مربوط می شود به انتخاب رییس کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه، کسی که قرار است جانشین ژوزه مانوئل باروسو شود، فردی که توسط سران دولتهای کشورهای عضو اتحادیه و با توجه به نتیجه انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا انتخاب خواهد شد.

European parliament elections