خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مارین لوپن در مبارزات انتخاباتی پارلمان اروپا

نظرها
مارین لوپن در مبارزات انتخاباتی پارلمان اروپا
اندازه متن Aa Aa

شعار مارین لوپن در کارزار انتخاباتی اش “نه به بروکسل (اتحادیه اروپا)، آری به فرانسه” بود. پیامی روشن که به او اجازه داد رای دهندگان حزب جبهه ملی در فرانسه را بسیج کند.

خانم لوپن که پارلمان اروپا را ماشین دیوانه اتحادیه اروپا نامید ، هدف خود را توقف این ماشین اعلام کرد. او برای این کار با بدبینان به اتحاد اروپایی در هلند و اتریش یک اتحاد تشکیل داد.

مارین لوپن در توضیح این هدف گفت: “هدف ما توقف این ماشین دیوانه ای است که گریبان اتحادیه اروپا را گرفته است. یعنی جلوگیری از هرگونه حذف حق حاکمیت ملی، عدم پذیرش محدودیت های جدید اعمال شده توسط این اتحادیه و امتناع از گسترش بیشتر اتحادیه.”

موفقیت جبهه ملی در انتخابات شهرداری ها در ماه مارس سال جاری، برای این حزب یک گام ضروری در جهت هدف اصلی این حزب یعنی برگزاری همه پرسی در مورد عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا بود.

مارین لوپن در ژانویه ۲۰۱۱ رهبری جبهه ملی را از پدرش ژان- ماری لوپن که بنیانگذار این حزب بود تحویل گرفت و موفق شد پایه های انتخاباتی آنرا گسترش دهد. او از ابراز نظرات نژادپرستانه و یهودستیزانه پرهیز کرد. نظراتی که پدرش هرگز از طرح آنها ابایی نداشت.